Datë 10 shkurt 2012, ora 11.30 në Hotel Cajupi, Gjirokastër,

"Rijetëzimi në qytetet historike të Gjirokastrës e Beratit dhe zgjidhja e mospajtimeve penguese” - REVATO.

Konferenca paraqitëse e projektit, ku do të parashtrohen objektivat dhe veprimtaritë e tij.

Me pjesëmarrjen e qytetarëve nga të dy qytetet, specialistëve dhe institucioneve që do marrin pjesë në zbatimin e projektit.

VIDEO

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.