Takimi i Shoqatës për Mbrojtjen e Monumenteve të Kulturës,- SHMMK në kuadër të projektit REVATO ne temë “Rijetëzimi i Qyteteve Historike të Beratit dhe Gjirokastrës dhe Shmangia e Mospajtimeve Penguese”, që financohet nga BE.

REVATO do të ndihmojë funksionimin SHMMK duke realizuar:

1. Regjistrimin ligjor të afër 200 shtëpive të tjera në Berat dhe Gjirokastër

2. Restaurimin e disa çative

3. Vlerësimin nga një kompani me prestigj për vlerën reale të shtëpive

4. Përgatitjen e plan-bizneseve për disa banesa të regjistruara, se si ato mund të përdoren për krijimin e bizneseve turistike

5. Organizimin e aktiviteteve për ngritjen e fondeve për ri jetëzim.

Në këtë takim anëtarët do të diskutojnë rreth problematikave që hasen, strategjitë, drejtimin, aktivitetet dhe axhendën e shoqatës. Një konference për shtyp që do të mbahet në orën 11:30, më datë 30 qershor 2012 

VIDEO

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.