Takim programues dhe aftësues për Shoqatën e Mbrojtjes së Monumenteve të Kulturës - SHMMK, në kuadër të projektit REVATO që financohet nga BE, (www.revato.info)

REVATO do të ndihmojë funksionimin SHMMK duke realizuar:

1. Regjistrimin ligjor të afër 200 shtëpive të tjera në Berat dhe Gjirokastër

2. Restaurimin e disa çative

3. Vlerësimin nga një kompani me prestigj për vlerën reale të shtëpive

4. Përgatitjen e plan-bizneseve për disa banesa të regjistruara, se si ato mund të përdoren për krijimin e bizneseve turistike

5. Organizimin e aktiviteteve për ngritjen e fondeve për rijetëzim.

Në këtë takim anëtarët do të diskutojnë rreth problematikave që hasen, strategjitë, drejtimin, aktivitetet dhe axhendën e shoqatës. Një konference për shtyp që do të mbahet në orën 12:30, më datë 21 Korrik 2012


 

VIDEO

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.