Baza e të Dhënave përmban informacione në lidhje me pronarët e shtëpive monument kulture.

Këto të dhëna janë të organizuara në skeda. Krahas skedave në këtë sistem gjenden të gjitha të dhënat dhe rezultatet e nxjerra nga projekti REVATO.

Të dhënat përfshijnë skeda fizike, kopje të dokumenteve që vërtetojnë pronësinë, etj. Kjo bazë të dhënash është e arritshme nga të gjithë vizitorët e faqes.

Të interesuarit mund të gjejnë këtu informacione dhe të dhëna që ndihmojnë procesin e regjistrimin e pronësisë. Baza e të dhënave mirëmbahet nga  REVATO dhe në një të ardhme të afërt do ti bashkangjitet Bazës së të Dhënave të Institutit të Monumenteve të Kulturës.

Për akses në bazën e të dhënave kthehuni në faqen kryesore ose klikoni në:

http://computerwizard-al.com/revato/front/index


Lajme

Stop
Play

Hyrje

Sondazh

Sa shtëpi të rrezikuara mendoni se ka në Gjirokastër dhe Berat?
 

VIDEO

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.