Ka më shumë se 1000 prona me status banesa Monument Kulture në qytetet e Trashëgimisë Botërore-UNESCO, Berat dhe Gjirokastër. Fondacioni Gjirokastra (njohur më parë si GCDO), në kuadër të projektit REVATO synon dhe restaurimin e të paktën 10 çative të banesave monument kulture në të dy qytetet.

Kjo fazë është një nga momentet më kulmore të projektit pasi në këtë proces që do të kryhet përmes procedurave standarde dhe kontributit të specialistëve dhe institucioneve të specializuara në këtë fushë, do të konsiderohet edhe vlerësimi që anëtarët ose të zgjedhurit nga ata do të bëjnë në lidhje me përcaktimin se cilat çati do të kenë përparësi për restaurim. Kjo praktikë do të bëjë që shoqata dhe anëtarët të praktikojnë vendimmarrjen. 


Lajme

Stop
Play

Hyrje

Sondazh

Sa shtëpi të rrezikuara mendoni se ka në Gjirokastër dhe Berat?
 

VIDEO

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.