1. Magdalena Margariti, drejtore e QTZH REVATO, Gjirokastër
  1. Etleva Dhima, drejtore e QTZH REVATO, Berat
  1. Sadi Petrela, drejtor, Fondacioni Gjirokastra
  1. Nikolla Gjoni, bankier, Gjirokastër
  1. Lindita Luzo, aktiviste nga shoqeria civile, Gjirokastër
  1. Ornela Cuci, eksperte në mjedis, Gjirokastër
  1. Edvin Lamce, specialist, trashëgimi kulturore,Tiranë
  1. Ajet Nallbani, specialist dhe muzeolog, Berat
  1. Adelina Theodhori, pronare MK, Berat


Lajme

Stop
Play

Hyrje

Sondazh

Sa shtëpi të rrezikuara mendoni se ka në Gjirokastër dhe Berat?
 

VIDEO

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.